Ekonomibyrån

Gör det du kan bäst så sköter vi resten!

Nedan följer ett urval på de tjänster vi kan erbjuda våra kunder, men för oss är varje kund och dess verksamhet unik och en anpassning för att nå ett bra samarbete är därför ofta nödvändig. Kontakta oss för att få veta mer!


Bokföring

Vi utför löpande bokföring där vi tar oss an allt från färdigkonterat material till uppdrag där vi utför hela processen från kundfakturering till leverantörsbetalningar. Ni kommer med önskemål om just den avlastning Ni behöver.

Faktura-scanning

Scanning av leverantörsfakturor är ett modernt, tidseffektivt och överskådlig sätt att hantera och attestera företagets inkommande underlag på. Vi kan erbjuda en anpassad lösning för detta med integration till flera olika ekonomisystem.

Lönerutiner

I en djungel av regler och kollektivavtal hjälper vi Er att hitta rätt! Ni inkommer med löneunderlag och vi upprättar lönespecifikationer och utbetalningslistor samt rapporterar kontrolluppgifter vid årets slut. Se gärna våra e-tjänster för smarta lösningar på tid- och utläggsrapportering.

Skattedeklarationer

Vi upprättar och rapporterar dina skattedeklarationer efter att ha sammanställt din bokföring och medverkat vid dina lönerutiner. Vi återrapporterar avstämda rapporter och betalningssammanställningar.

Periodbokslut

Vi upprättar delårsbokslut enligt önskade perioder. Exempelvis som underlag till kreditinstitut eller styrelsemöten.

Bokslut

Vi upprättar bokslut för alla företagsformer. Har Ni själva skött den löpande bokföringen inkommer ni med verifikat och tillhörande elektronisk information från Ert bokföringsprogram.

Årsredovisning

I samband med upprättande av bokslut för aktiebolag sammanställs årsredovisning och årsstämmoprotokoll för påskrift av bolagets styrelse och ägare. Årsredovisning upprättas givetvis också för föreningar som önskar det.

Deklaration

Vi hjälper dig med upprättandet av din och ditt bolags inkomstdeklaration tillsammans med nödvändiga bilagor och skatteberäkningar. Vi reder ut oklarheter bland skatteregler som lätt kan bli besvärliga!

Budget & ekonomisk planering

Hos oss får du hjälp med upprättande av både resultat- och likviditetsbudgetar. Du kommer med grundförutsättningarna och vi ger råd och förslag i samband med att budgeten sätts. Givetvis kan vi hjälpa dig att följa upp dem!

Fakturering

Med smarta hjälpmedel och program kan vi underlätta din fakturering och dess integration med bokföringen, kanske rentav sköta den helt om så önskas!

Påminnelser & inkasso

Har du problem med kunder som inte betalar? Vi kan hjälpa våra klienter med påminnelser och inkassoåtgärder.

Bolagsbildning

Dags att starta bolag? Vi hjälper dig!

Rådgivning

Med vår breda branscherfarenhet kan vi erbjuda rådgivning och konsultation åt företagare i situationer som rör bland annat förvärv, investeringar, förändringar i organisation eller produkt- och tjänstesortiment.

Skatterådgivning

Vi bistår vid skattefrågor inom alla områden. Vi sätter dig som företagare i fokus för att navigera oss fram till den bästa lösningen. Vanliga områden för skattefrågor är inkomst- & kapitalskatt samt moms.